دکتر سرائیان در مراسم رونمایی از ره نگاشت پنج ساله تحول مخابرات ایران: برنامه پنج ساله تحول، نقطه عطف مخابرات در ورود به بازارهای جدید کسب و کار است مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، با بیان اینکه برنامه تحول پنج ساله، شروع نقطه عطف دیگری برای مجموعه مخابرات است، گفت: «شرکت مخابرات ایران در کنار […]

دکتر سرائیان در مراسم رونمایی از ره نگاشت پنج ساله تحول مخابرات ایران: برنامه پنج ساله تحول، نقطه عطف مخابرات در ورود به بازارهای جدید کسب و کار است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، با بیان اینکه برنامه تحول پنج ساله، شروع نقطه عطف دیگری برای مجموعه مخابرات است، گفت: «شرکت مخابرات ایران در کنار ماموریت ملی خود با توجه به خصوصی بودن، نیاز به مدیریت هزینه و تبدیل شدن به یک کسب و کار سودآور دارد.»

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر سرائیان که در مراسم رونمایی از ره نگاشت پنج ساله تحول شرکت مخابرات ایران سخن می گفت؛ اظهار داشت : بازگشت سرمایه و سود آوری به عنوان یکی از ارکان تحول، مهم ترین مسئله شرکت های فناوری در دنیاست.»

وی رقابت و شدت رقابت را بزرگترین پارادایم حال حاضردر دنیای تجارت دانست وافزود:« وضعیت رقابت در حال حاضر دستخوش تحولات اساسی شده است. »

دکترسراییان با تبیین شرایط رقابتی بازار ICT در ایران و جهان اظهار داشت:« ورود بازیگران جدید (OTT) علت اصلی نیاز به تحول برای اپراتورهای مخابراتی در سراسر جهان است.»

وی افزود:« حاشیه سود اپراتورها قبل از توسعه اینترنت و ورود بازیگران جدید، حدود ۳۰ درصد بود که اکنون قابل تحقق ودستیابی نیست زیرا بازی OTT ها دربازار قابل پیش بینی نیست بنابراین به منظور سودآوری در بازار ،  تحول وتوسعه در شرکت مخابرات ایران اجتناب ناپذیر می باشد.»

دکتر سراییان ادامه داد:« محور اصلی حرکت تحول، کارکنان و منابع انسانی هستند. همچنین پیشران های تحول و چالش های این برنامه بر تغییر مدل کسب وکار و خلق ثروت استوار است .»

وی برنامه تحول را فرایندی آگاهانه و از پیش برنامه ریزی شده عنوان کرد وافزود: « ارتقای آمادگی و تغییر رفتار کارکنان، ذوب شدن اندیشه ها ورفتارهای سنتی، ثبت ارزش های نوین وتغییر بنیادی در فرهنگ سازمان مهمترین دامنه های برنامه های تحول در بخش نیروی انسانی ست. »

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بیان پیامدهای برنامه تحول به سطح انتظار از این برنامه اشاره کرد وگفت :« سطح انتظار از برنامه تحول به خلق آینده، تعهد ، تفکر ، انگیزش و ابداع مجدد سازمان منتهی می شود.»

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با توصیف الزامات برنامه تحول در شرکت مخابرات ایران گفت:« مشکلات حال حاضر حوزه TCI، اجبار روندها و توانمندی بازار، الزامات اجرای این برنامه در شرکت است .»

وی مشتری را محور اصلی برنامه تحول دانست و گفت: «در برنامه تحول به مشتری نزدیک می شویم و با تحلیل رفتار او به حداقل فاصله و درک مشترک دست می یابیم. البته لزوم تحقق این امر ، دیجیتالی شدن ارایه تمامی خدمات به مشتری است.»

دکتر سراییان در توصیف روند های خاص صنعت ICT و وضعیت فعلی بازار گفت :« همگرایی ثابت و همراه ، اتصال و مجازی سازی ، OTT ها و مدل های نوین کسب وکار و ارتقای تجربه مشتری این روندها را تشکیل می دهند و به طور کلی در این روند تحولی، به دنبال ساده سازی ارایه خدمات از نگاه مشتری هستیم.»

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، حداقل اندازه مطلوب بازار ICT کشور را طبق معیارهای جهانی ، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت :« بنابراین بازار فعلی ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومانی باید دوبرابر شود تا به حداقل معیار جهانی برسیم.»

وی اندازه مطلوب بازار ICT کشور براساس سهم جمعیتی را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد وگفت:« شرط سودآوری ورسالت ملی مخابرات این است که سهم خود را ازاین ظرفیت مغفول مانده از پتانسیل بازار به دست آورد.»

وی حضور رقبا را در حوزه خدمات ارتباطات ثابت، اپراتورهای مجازی و FCP ها قابل توجه دانست و گفت:« می بایست از ۵میلیون مشترک ADSL مخابرات، ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت و ۶۰ میلیون مشترک تلفن همراه ، درآمد حاصل از همگرایی ایجاد شود و این مهمترین رویکرد تحول در مخابرات ایران است .»

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت:« مخابرات ایران چاره ای جز آغاز سفر تحول ندارد و در غیر این صورت دچار شکست محتوم خواهیم شد. زیرا تطابق با تغییرات محیطی لازمه بقا و موفقیت در هرعرصه ای به خصوص عرصه سیال و به روز ICT است .»