معاون توسعه سرمایه انسانی مدیرعامل، در نامه ای به تمامی حوزه های شرکت و مناطق، تمدید فرصت ارایه پیشنهاد در پنج موضوع را ابلاغ کرد. به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس فرقانی، معاون توسعه سرمایه انسانی مدیرعامل، در نامه ای به تمامی حوزه های شرکت و مناطق مخابراتی، تمدید فرصت ثبت پیشنهاد پنج موضوع زیر را که در زیرسیستم نظام پیشنهادهای سیستم جامع منابع انسانی بارگذاری شده بود، ابلاغ کرد.

معاون توسعه سرمایه انسانی مدیرعامل، در نامه ای به تمامی حوزه های شرکت و مناطق، تمدید فرصت ارایه پیشنهاد در پنج موضوع را ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس فرقانی، معاون توسعه سرمایه انسانی مدیرعامل، در نامه ای به تمامی حوزه های شرکت و مناطق مخابراتی، تمدید فرصت ثبت پیشنهاد پنج موضوع زیر را که در زیرسیستم نظام پیشنهادهای سیستم جامع منابع انسانی بارگذاری شده بود، ابلاغ کرد.

از اینرو، از تمامی همکاران درخواست شده است، پیشنهادهای مفید، کاربردی و قابل اجرای خود را از طریق زیرسیستم نظام پیشنهادها در قسمت فراخوان ثبت نمایند.

موضوع های فراخوان:

روش های کاهش لاوصولی شرکت مخابرات ایران

روش های خرید بهینه در جهت تسریع فرآیند تامین و کاهش هزینه های خرید

روش های افزایش دانش مشتریان در مورد خدمات شرکت

ارایه خدمات نوآورانه (خدمات مکمل یا جدید) برای مشتریان شرکت با هدف افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان

روش های بهبود کیفیت مراکز تماس و ارایه ایده های جدید در خصوص جایگزینی تماس تلفنی

  • نویسنده : محمد حسین منصوری
  • منبع خبر : ایرنا