تدوین هر برنامه‌ای – هرچند با دقت نظر فراوان و آینده‌نگری همه‌جانبه توأم باشد – ابتدایی‌ترین مرحله آن برنامه را تشکیل می‌دهد؛ چراکه، هر برنامه جامعی به‌خودی‌خود نمی‌تواند مشکلی از مشکلات یک سازمان را حل نماید و تنها هنگامی قادر به تحقق اهداف خویش خواهد شد که از ضمانت اجرایی دقیق و خدشه‌ناپذیر برخوردار باشد. […]

تدوین هر برنامه‌ای – هرچند با دقت نظر فراوان و آینده‌نگری همه‌جانبه توأم باشد – ابتدایی‌ترین مرحله آن برنامه را تشکیل می‌دهد؛ چراکه، هر برنامه جامعی به‌خودی‌خود نمی‌تواند مشکلی از مشکلات یک سازمان را حل نماید و تنها هنگامی قادر به تحقق اهداف خویش خواهد شد که از ضمانت اجرایی دقیق و خدشه‌ناپذیر برخوردار باشد.

از همین روی، ره نگاشت پنجسالة شرکت مخابرات ایران، اگرچه با ساعت‌ها کار کارشناسی تدوین گردیده، در بدو امر نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد و به قول دکتر سرائیان، آنچه تا امروز انجام‌شده است فقط ۱۰ درصد کار است و برای تحقق ۹۰ درصد بقیه باید برنامه داشت و با تلاش و کار شبانه‌روزی نظریه‌های خوب ره نگاشت را عملیاتی کرد.
بر همین اساس، مدیرعامل محترم این شرکت به‌عنوان مسئول اجرایی چنین برنامه‌ای، تمامی اهتمام خود را در این راه به کار گرفته است. و از سویی، به‌خوبی می‌داند کـــه محقق ساختن شایسته آن دست‌کم در ایــــن مرحله که یکپارچه‌سازی شرکت‌های مخابرات استانی ست، جز با مساعدت صمیمانة مدیران استان‌ها و به خدمت گرفتن توان همکاران آنان امکان‌پذیر نخواهد شد.
 بـــه همین لحاظ، سفرهای منطقه‌ای ایشان و برگزاری همایش‌های منطقه‌ای امور فنی و راهبردی شبکه‌های ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران، به اعتباری باهدف هموار ساختن مسیر عملیاتی برنامه موردبحث است.
دکتر سرائیان با اشراف به بازار رقابتی و اشاره به دشوار بودن رقابت شرکت مخابرات ایران در این بازار، مشتری مداری و تأمین روزافزون نیازهای ارتباطی مشتریان با به‌کارگیری آخرین فن‌آوری‌های مخابراتی جهان را تنها عامل برون‌رفت از این چالش بالقوه و بالیدن در این عرصه دانسته و هشدار داده که هرگونه اهمال در این زمینه، نه‌تنها به جذب مشتریان جدید نینجامیده، بلکه به قیمت از دست دادن مشتریان کنونی نیز، منجر خواهد شد. زیرا، عبارت «توسعه»، تنها در «افزایش مشتریان» معنا می‌یابد و در صورت تحقق آن، نه‌تنها رضایت سهامداران مخابراتی فراهم می‌گردد، بلکه متضمن رفاه هر چه بیشتر همکاران این شرکت خواهد شد.
 ایشان در راستای تحقق این هدف استراتژیک، توسعه استفادة بهینه از شبکة فیبر نوری، جلوگیری جدی از ریزش مشتری، توسعة خدمات بازار کسب‌وکار مبتنی بر خواست مشتری، تلاش در اجرای پروژه‌های FTTH و FTTB به‌عنوان نیاز میانی بازار، آمادگی برای همگرایی و فراهم ساختن سازوکارهای ارائه همه خدمات و محصولات در یک سبد و سرانجام، ایجاد تنها یک نقطه تماس برای مشتریان را به مدیران استانی توصیه می‌نماید و در این رهگذر از همکاران آنان، همدلی در اجرای این برنامه تحول‌آفرین، ارائه دیدگاه‌های بدیع در اجرای آن و در پایان، رصد روزانه مشتریان از طریق تمامی کانال‌های ارتباطی و انتقال آن‌ها به مدیران خویش، به‌منظور بهترین و مناسب‌ترین تصمیم‌گیری‌ها را انتظار دارد.