مراسم رونمایی از ره نگاشت پنجساله تحول شرکت مخابرات ایران با حضور رییس هیئت مدیره ، اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران و شرکت های استانی و جمعی از معاونان ومدیران مجموعه مخابرات کشور، امروز ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۵ ، در سالن مرکز مطالعات بهره وری ومنابع انسانی درحال برگزاری است. مراسم رونمایی از […]

مراسم رونمایی از ره نگاشت پنجساله تحول شرکت مخابرات ایران با حضور رییس هیئت مدیره ، اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران و شرکت های استانی و جمعی از معاونان ومدیران مجموعه مخابرات کشور، امروز ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۵ ، در سالن مرکز مطالعات بهره وری ومنابع انسانی درحال برگزاری است.

مراسم رونمایی از ره نگاشت پنجساله تحول شرکت مخابرات ایران با حضور رییس هیئت مدیره ، اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران و شرکت های استانی و جمعی از معاونان ومدیران مجموعه مخابرات کشور، امروز ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۵ ، در سالن مرکز مطالعات بهره وری ومنابع انسانی درحال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، ره نگاشت پنج ساله تحول شرکت مخابرات ایران، برنامه ای است با هدف پیشرو بودن در ارایه خدمات یکپارجه دیجیتال وسفارشی سازی شده براساس خواسته مشتری درکلاس جهانی ( افق ۱۴۰۰) که امروز رونمایی شده و با نقش آفرینی و همیاری تمامی کارکنان شرکت ، آغاز به کار می کند.

دراین مراسم مدیران مخابرات ایران به تشریح برنامه تحول شرکت می پردازد. همچنین، رونمایی از تندیس وتمبر اختصاصی ره نگاشت پنجساله تحول و تقدیر از مدیران برگزیده مخابراتی از جمله برنامه های این مراسم است