پوستر طرح ره نگاشت ۵ ساله تحول شرکت مخابرات ایران 22 اکتبر 2019

پوستر طرح ره نگاشت ۵ ساله تحول شرکت مخابرات ایران

دراین مراسم مدیران مخابرات ایران به تشریح برنامه تحول شرکت می پردازد. همچنین، رونمایی از تندیس وتمبر اختصاصی ره نگاشت پنجساله تحول و تقدیر از مدیران برگزیده مخابراتی از جمله برنامه های این مراسم است

ره نگاشت پنج ساله
ره نگاشت از تئوری تا عمل 22 اکتبر 2019

ره نگاشت از تئوری تا عمل

تدوین هر برنامه‌ای – هرچند با دقت نظر فراوان و آینده‌نگری همه‌جانبه توأم باشد – ابتدایی‌ترین مرحله آن برنامه را تشکیل می‌دهد؛ چراکه، هر برنامه جامعی به‌خودی‌خود نمی‌تواند مشکلی از مشکلات یک سازمان را حل نماید و تنها هنگامی قادر به تحقق اهداف خویش خواهد شد که از ضمانت اجرایی دقیق و خدشه‌ناپذیر برخوردار باشد. […]