تالیف و ترجمه سه کتاب توسط همکار 29 مارس 2018

کاریکاتور :
تالیف و ترجمه سه کتاب توسط همکار

آقای قربان رستمی، کارشناس شاغل در شرکت مخابرات ایران، سه کتاب در حوزه مخابرات نوری و فیزیک و فناوری تالیف و ترجمه کرده است. به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، آقای قربان رستمی، از کارشناسان شاغل در شرکت مخابرات ایران سه کتاب با عناوین: شبکه های غیرفعال نوری(تالیف و ترجمه) – فیزیک و فناوری مربوط به افزاره های نیمه هادی، جلد اول (ترجمه) و طراحی مدارات،مجتمع مخابرات نوری،جلد اول(ترجمه) به رشته تحریر درآورده است.

قصد توهین نداشتم؛عذرخواهی می‌کنم 29 مارس 2018

بیشتر استقبال کنندگان از ظریف در بدو ورودش نمایندگان اصلاح‌طلب بودند.
قصد توهین نداشتم؛عذرخواهی می‌کنم

ویژه
چیزی یافت نشد !